Profil Kibica PSŻ Poznań (2016-2019)

Badanie kibiców PSŻ Poznań 2016-2017-2018-2019

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego.Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

Tak to się zaczęło?

Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów – obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat – jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Osób nowych na motoarenach jest stosunkowo mało, ponieważ swój debiut w trakcie ostatniego roku zanotowało tylko 4,30%. Jedynie 0,86%ankietowanycht udzieliło odpowiedzi „nigdy nie byłem na meczu”. [visualizer id=”15725″] 

Kto jest temu „winien”?

Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy – co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym – wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom  i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach. [visualizer id=”15716″] 

Częstotliwość zasiadania na trybunach żużlowych na Golęcinie.

W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów w sezonie nasi respondenci oglądali na żywo, z trybun stadionu na Golęcinie. 34,23% z nich było na 3-6 spotkaniach PSŻ Poznań w zakończonym sezonie i jest to najwyższa wartość procentowa spośród wszystkich odpowiedzi. Drudzy w kolejności są fani, którzy nie opuścili żadnej konfrontacji „Skorpionów” przy ulicy Warmińskiej 1 (32,42%), a podium zamykają ludzie wspierający PSŻ niemal na każdym (17,12%). Na czwartej pozycji znaleźli się kibice będący na 1 – 2 razy w roku na meczu (12,61%), a jedynie 3,6% badanych deklaruje, iż nie było na żadnym pojedynku ligowym w 2019 roku. [visualizer id=”15721″] 

Powód nieobecności na Golęcinie

Najczęstszą przyczyną nieobecności na meczach PSŻ Poznań na Golęcinie były zobowiązania rodzinne, na które wskazało 34,58% odpowiadających. Tuż za nimi uplasowały się obowiązku służbowe z 33,64%, a trzecim najpopularniejszym powodem były godziny rozgrywania meczów (4,26%). Pozostałe z proponowanych przez nas przyczyn nieobecności na Golęcinie były zaznaczane znacznie rzadziej. [visualizer id=”15728″] 

Z kim na żużel?

Największa liczba kibiców PSŻ-u Poznań chodzi na mecze ze znajomymi (43,93%). Prawie taka sama liczba osób zabiera na mecz partnera/partnerkę życiowego/życiową (42,99%). Osoby zabierające na „speedway” drugie połówki zanotowały zdecydowany wzrost i jest ich prawie 2-krotnie więcej niż w 2018 roku. W pojedynkę decyduje się chodzić 14,02% sympatyków. Najmniejszą grupę stanowią kibice, którzy wybierają się na Golęcin ze współpracownikami/partnerami biznesowymi (4,67%). [visualizer id=”15734″] 

Jak dojadę?

Następne pytanie dotyczyło środka transportu, jakim fani docierali na stadion na Golęcinie. Zdecydowana większość z nich (49,53%) stwierdziła, że trafia na Warmińską 1 przy pomocy samochodu. Drugą najpopularniejszą opcją okazała się jazda komunikacją miejską, którą wskazało 32,71% respondentów, a trzecią spacer lub przejażdżka rowerem (16,98%). Znacznie rzadziej wymieniane były takie możliwości transportu jak: podwożenie samochodem przez znajomych (5,61%), dojazd pociągiem do Poznania (1,87%). Nikt natomiast nie zaznaczył jazdy autokarem jako grupa zorganizowana, jazdy PKS-em, minibusem czy vanem ze znajomymi.  [visualizer id=”15741″] 

Gdzie zaparkuję?

W przypadku, gdy fani PSŻ wybierali się na stadion samochodem, to w przeważającej większości parkowali go na ulicy nieopodal stadionu – tak czyniło 60,87% ankietowanych. Osoby, które pozostawiają swoje auto na parkingu klubowym to 23,91%. 15,22% uczestników badania wymieniło inne miejsca postoju dla swojego środka lokomocji. Były to: parking przy ulicy Wojska Polskiego, jednostka wojskowa, trawa. Żadna z osób nie wskazała jako miejsce zostawiania samochodu dom znajomego/rodziny. [visualizer id=”15750″] 

Czas wolny przed meczem

Najczęstszą czynnością wykonywaną przez fanów „Skorpionów” przed meczem ich ulubionej drużyny jest po prostu pójście prosto na stadion – czyni tak 74,77% z nich.  Pozostali są w zdecydowanej mniejszości i idą jeść posiłek poza terenem stadionu (13,08%) albo idą do baru/restauracji mieszczących się przy/na stadionie (12,15%). W dalszej kolejności znalazły się wyjścia do znajomych/rodziny (6,54%) oraz do pubu (4,67%).

Na spokojnie czy na pierwszy bieg?

Kibice PSŻ pojawiają się na Golęcinie w różnych odstępach czasowych. Największą grupę stanowią Ci, którzy wchodzą na stadion 10, 30 lub 60 minut przed prezentacją (17,76%). Niewiele mniej osób jest na arenie żużlowych zmagań 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia (16,82%). Zaledwie 2,80% sympatyków przychodzi 2 godziny przed prezentacją.

Bezpieczeństwo na Golęcinie

Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Najczęściej spotykanym według badanych był wulgarny język, którym posługiwali się widzowie na trybunach – z taką sytuacją spotkało się 31,89% ankietowanych. Pozostałe problemy były doprawdy marginalne – świadkiem bójki było 3,90% uczestników, postępowanie uznawane za dyskryminację płciową zauważyło 1,74% kibiców, rasistowskie zachowania oraz wrzucanie rac na tor odnotowało po 1,30%, a dyskryminację orientacji seksualnych 0,43%. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań. Oznacza to, że mecze odbywające się w Poznaniu są miejscem bezpiecznym, dzięki czemu można bez większych obaw pójść tam z najmłodszymi. Negatywne zdarzenia w tym miejscu należą do rzadkości.

Ile pieniędzy średnio wydajesz podczas meczu?

Kibice zasiadający na trybunach golęcińskiego obiektu wydają się wpisywać w stereotyp oszczędnego Poznaniaka i niezbyt chętnie wydają na stadionie swoje pieniądze. Na przekąski oferowane podczas meczów największa grupa ankietowanych wydaje max. 10zł – jest to 73,75%. Fani decydujący się na wydatek rzędu 11-20zł są już znacznie mniej liczni i stanowią 16,27%. Powyżej 20zł wydaje 4,34% i jest to najmniejszy zbiór odpowiedzi. Nieco więcej jest osób, które wydają powyżej 30zł – 5,64% badanych zostawia taką kwotę na Golęcinie. Dość podobnie wygląda struktura wydatków na inne posiłki. W przedziale 0-10zł mieści się aż 60,52% odpowiedzi. W porównaniu do poprzedniej tabeli, trochę lepiej wygląda liczba kibiców wydająca 11-20zł – jest to 23,21%. Nieco ponad co dziesiąty fan żużla (11,50%) rozstaje się z kwotą pomiędzy 21 a 30zł. Do najbardziej rozrzutnej grupy, która wydaje powyżej 30zł, należy 4,77%.Kibice oszczędność zachowują także pod względem wydatków na napoje. Ponownie najliczniejsza jest grupa wydająca nie więcej niż 10zł – stanowi ona 71,15% wszystkich odpowiedzi. Co czwarty badany (25,38%) jest w stanie wydać na napoje 11-20zł. Kwoty w przedziale 21-30zł na zakup przeznacza tylko 2,39%. Jeszcze mniej jest osób, które po meczu stają się uboższe o ponad 30zł – to zaledwie 1,08% wszystkich badanych.Piramida wydatków na napoje alkoholowe przedstawia się podobnie. 71,58% badanych na alkohol nie przeznacza nic lub maksymalnie 10zł. W grupie wydającej 11-20zł znajduje się 20,39% kibiców.  Do grona osób przeznaczających w granicach 21-30 zł należy 5,64%. Powyżej tej kwoty znajduje się natomiast 2,39% fanów odwiedzających stadion na Golęcinie.Kibice w Poznaniu nie są także chętni do wydatków na gadżety. Znów najliczniej reprezentowana w badaniu jest grupa wydająca do 10zł – należy do nie 61,82%. Co piąty badany (20,61%) jest w stanie wydać kwotę w przedziale 11-20zł. O połowę mniej liczne grono (10,63% przeznacza na ten cel 21-30zł. Tradycyjnie najmniej badanych wydaje powyżej 30zł – to 6,94% fanów.Poznańscy kibice nie chcą wydawać pieniędzy na inne atrakcje. Poniżej 10zł na dodatkowe wydatki przeznacza aż 94,58%. Pozostałe grupy reprezentowane są w badaniu symbolicznie – 11-20zł wydaje 3,04%, 21-30zl przeznacza 1,52%, a do grona najbardziej rozrzutnych (powyżej 30zł) należy zaledwie 0,87%.

Co może przyciągnąć na żużel?

W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, które z wymienionych przez nas czynników mogłyby zachęcić fanów PSŻ Poznań do wcześniejszego przychodzenia na stadion przed meczem. Największy procent respondentów wskazało na odpowiedź „większy wybór jedzenia/napojów” (31,78%). Niewiele mniej jest fanów, którzy nie zaznaczyli żadnej z powyższych opcji (28,97%). 28,04% sympatyków PSŻ uważa, że pojawialiby się szybciej na meczach, gdyby było więcej barów/punktów gastronomicznych (28,04%). Najmniejszy wpływ na szybsze przychodzenie na Golęcin miałyby rozrywki dla dzieci w większym wymiarze (14,02%).

Ocena organizacji spotkań żużlowych

Następnie poprosiliśmy naszych respondentów o opinię na temat wskazanych elementów, z którymi spotkali się podczas meczów PSŻ Poznań w tym sezonie. Mieli tego dokonać przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 1 to „bardzo zły(a/e), a 5 to bardzo dobry (a/e). Najlepiej oceniony aspekt to atmosfera (4,43). Niemal podobnie wysoko został oceniony program meczowy (4,37). Podium uzupełnia odpowiedź dotycząca ogólnego wrażenia meczowego (4,19) i są to jedyne elementy, których ocena przekroczyła średnią 4,00. Nieco gorzej odbierane przez fanów są: czystość (3,91), toalety (3,65) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (3,57). Z kolei jeszcze bliżej poziomu przeciętnego znalazły się jakość i wybór jedzenia oraz napojów (3,42), jak również dostęp do jedzenia i napojów (3,40). Te wyniki są niewątpliwie odzwierciedleniem uwag kibiców „Skorpionów”, które pojawiły się w poprzednim pytaniu. To samo dotyczy najgorzej ocenionego punktu, czyli cen jedzenia i napojów (3,09). Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy czynnik poprawił swoją ocenę w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Strona internetowa PSŻ Poznań jako źródło informacji

Największa grupa fanów PSŻ-u Poznań odwiedza oficjalną stronę klubową, raz w miesiącu lub rzadziej (36,94%). 20,72% sympatyków zagląda do oficjalnej strony klubu raz w tygodniu. Niska liczba kibiców regularnie przebywa na witrynie PSŻ (raz dziennie – 8,11 i więcej niż raz dziennie (5,41%).

Profil PSŻ Poznań na FB jako źródło informacji

Bardzo wyrównane są wyniki następnego pytania, w których chcieliśmy się dowiedzieć, jak często respondenci odwiedzają profil PSŻ Poznań na portalu Facebook w celu pozyskania informacji. Najwięcej osób robi to 2-3 razy w tygodniu (28,83%). Drugą lokatę zajmują osoby wchodzące raz dziennie (26,13%). Nieco mniej niż 20% odnotowało odpowiedź „więcej niż raz dziennie” (18,02%). Niższe wyniki osiągają fani, którzy wchodzą na klubowy Facebook raz w miesiącu lub rzadziej (13,51), lub raz w tygodniu (12,61%). Najmniej jest kibiców, którzy nigdy nie widzieli PSŻ-u Poznań na Facebooku (0,90%). Wraz z każdym rokiem fani coraz częściej korzystają z najbardziej popularnego portalu społecznościowego na świecie.

Portale internetowe jako źródło informacji o PSŻ Poznań

Zdecydowana większość udzielających odpowiedzi (91,89%), by pozyskać informacje na temat PSŻ Poznań, odwiedza fanpage klubu na Facebook‘u. 30,63% ankietowanych zagląda na stronę klubową pszpoznan.com.pl, a 18,92% wskazała inne strony jak: sportowefakty.pl, pokredzie.pl, espeedwa.pl, epoznan.pl. Pomimo niewysokich wartości, widać w porównaniu z rokiem poprzednim, rozwój mediów społecznościowych takich jak: Instagram PSŻ Poznań (14,41%), Twitter PSŻ Poznań (3,60%) oraz klubowy kanał na YouTube (10,81%).  Facebook klubowy rośnie wraz z każdym rokiem, wzrost zanotował YouTube, a spadek popularności zaliczył Twitter. Sympatycy coraz mniej sięgają do portali internetowych gazet. W 2019 roku, bardziej popularnym źródłem informacji stała się również oficjalna strona klubowa

Poszukiwane informacje, usługi związane z PSŻ Poznań

Ankietowanych najbardziej interesują newsy i bieżące informacje dotyczące klubu PSŻ Poznań (82,88%). Prawie w połowie mniejszym zainteresowaniem cieszy się sprawdzanie tabeli ligowej i statystyk meczowych (53,15%). Nieco ponad 40% odnotowała następująca odpowiedź: skróty meczowe wideo (44,14%). Fanów również dość mocno interesują informacje o biletach/zakupach o biletach (37,79%). Powyżej 30% ma jeszcze odpowiedź zakup produktów klubowych (30,63%). Pozostałe odpowiedzi osiągają mniejsze rezultaty, relacje tekstowe z meczu w formie live bieg po biegu (27,93%) oraz sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (26,13%) . Dużo mniejszą popularnością cieszą się materiały archiwalne (12,61%). sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (26,13%).

Zainteresowanie udziałem w aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań

Zadaliśmy również otwarte pytania, w którym chcieliśmy się dowiedzieć, w jakich – również pozasportowych – aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań ankietowani chcieliby uczestniczyć. Duża grupa osób odpowiadających na pytanie, miała trudność w wskazaniu konkretnego pomysłu. W wskazanych odpowiedziach odnieśli się do potrzeby częstszych kontaktów z drużyną. Można wnioskować, że dużym zainteresowaniem cieszyłyby się prezentacje drużyny oraz spotkania z zawodnikami i trenerami drużyny. W odpowiedziach często pojawiają się także pomysły dotyczące organizowania aktywności dla rodzin, spotkania z dziećmi (np.: żużlowy dzień dziecka) czy podejmowania akcji charytatywnych. Byłyby to działania przyczyniające się do rozwoju wizerunku oraz pozyskiwania nowych kibiców.

Poziom zainteresowania aktywnością klubu w społeczności lokalnej

Blisko połowa respondentów (49,55%) jest zainteresowana aktywnością klubu PSŻ Poznań w społeczności lokalnej. Drudzy w kolejności są ludzie bardzo zainteresowani klubem, których jest 19,82%, a na trzecim miejscu w tym zestawieniu są osoby niespecjalnie zainteresowane losami drużyny (16,22%). Z kolei 7,37% nie ma zdania w tym temacie, a 3,60% zdecydowanie nie interesuje aktywność „Skorpionów” w społeczności lokalnej. Zatem poznański klub może się cieszyć, gdyż w porównaniu do poprzedniego roku zainteresowanie PSŻ-em rośnie wśród kibiców.

Wiek

Najliczniejszą grupę wiekową w naszym badaniu stanowią osoby w wieku 35-44, gdyż jest ich 29,12%. Trochę mniej, bo 24,14% to ludzie będący w przedziale wiekowym 25-34, a podium uzupełniają ankietowani mający od 18 do 24 lat (22,99%). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby w wieku 75 i więcej (0,38%) oraz 65-74 (1,53%). Niewiele jest też ludzi w przedziale 55-64 (6,51%) oraz tych, którzy mają 18 lub mniej lat (4,98%).

 

Płeć

W ankiecie wzięło udział zdecydowanie więcej mężczyzn (85,82%) niż kobiet (14,18%).

Status zawodowy

41% respondentów to osoby będące pracownikami średniego szczebla, a 22,99% stanowi kadra zarządzająca oraz prywatni przedsiębiorcy. Jedna piąta badanych (20.69%) to uczniowie i studenci. Tuż za podium tej klasyfikacji znaleźli się pracownicy niższego szczebla (12,26%), a grupami znacznie odstającymi od reszty są emeryci/renciści (2,30%) oraz bezrobotnie (0,77%).

Miesięczne dochody netto

Ponad połowa uczestników badania (52,11%) zarabia od 2000 do 3999 złotych netto miesięcznie, a więcej niż jedna czwarta (26,05%) poniżej 2000 złotych. Z kolei wynagrodzenie od 4000 do 7999 złotych netto miesięcznie pobiera 16,86% ogółu. Najmniej liczną grupę (4,98%) tworzą osoby których miesięczna pensja netto wynosi 8000 złotych lub więcej.

 

 

Tabela ligowa 2020

PozycjaDrużynaPunkty
1Wilki Krosno19
2OK Bedmet Kolejarz Opole15
3SpecHouse PSŻ Poznań7
4Metalika Recycling Kolejarz Rawicz7
5RzTŻ Rzeszów5
6Wölfe Wittstock4