Profil Kibica PSŻ Poznań (2016-2019)

Badanie kibiców PSŻ Poznań 2016-2017-2018-2019

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego.Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

Tak to się zaczęło?

Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów – obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat – jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Osób nowych na motoarenach jest stosunkowo mało, ponieważ swój debiut w trakcie ostatniego roku zanotowało tylko 4,30%. Jedynie 0,86%ankietowanycht udzieliło odpowiedzi „nigdy nie byłem na meczu”. [visualizer id=”15725″] 

Kto jest temu „winien”?

Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy – co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym – wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom  i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach. [visualizer id=”15716″] 

Częstotliwość zasiadania na trybunach żużlowych na Golęcinie.

W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów w sezonie nasi respondenci oglądali na żywo, z trybun stadionu na Golęcinie. 34,23% z nich było na 3-6 spotkaniach PSŻ Poznań w zakończonym sezonie i jest to najwyższa wartość procentowa spośród wszystkich odpowiedzi. Drudzy w kolejności są fani, którzy nie opuścili żadnej konfrontacji „Skorpionów” przy ulicy Warmińskiej 1 (32,42%), a podium zamykają ludzie wspierający PSŻ niemal na każdym (17,12%). Na czwartej pozycji znaleźli się kibice będący na 1 – 2 razy w roku na meczu (12,61%), a jedynie 3,6% badanych deklaruje, iż nie było na żadnym pojedynku ligowym w 2019 roku. [visualizer id=”15721″] 

Powód nieobecności na Golęcinie

Najczęstszą przyczyną nieobecności na meczach PSŻ Poznań na Golęcinie były zobowiązania rodzinne, na które wskazało 34,58% odpowiadających. Tuż za nimi uplasowały się obowiązku służbowe z 33,64%, a trzecim najpopularniejszym powodem były godziny rozgrywania meczów (4,26%). Pozostałe z proponowanych przez nas przyczyn nieobecności na Golęcinie były zaznaczane znacznie rzadziej. [visualizer id=”15728″] 

Z kim na żużel?

Największa liczba kibiców PSŻ-u Poznań chodzi na mecze ze znajomymi (43,93%). Prawie taka sama liczba osób zabiera na mecz partnera/partnerkę życiowego/życiową (42,99%). Osoby zabierające na „speedway” drugie połówki zanotowały zdecydowany wzrost i jest ich prawie 2-krotnie więcej niż w 2018 roku. W pojedynkę decyduje się chodzić 14,02% sympatyków. Najmniejszą grupę stanowią kibice, którzy wybierają się na Golęcin ze współpracownikami/partnerami biznesowymi (4,67%). [visualizer id=”15734″] 

Jak dojadę?

Następne pytanie dotyczyło środka transportu, jakim fani docierali na stadion na Golęcinie. Zdecydowana większość z nich (49,53%) stwierdziła, że trafia na Warmińską 1 przy pomocy samochodu. Drugą najpopularniejszą opcją okazała się jazda komunikacją miejską, którą wskazało 32,71% respondentów, a trzecią spacer lub przejażdżka rowerem (16,98%). Znacznie rzadziej wymieniane były takie możliwości transportu jak: podwożenie samochodem przez znajomych (5,61%), dojazd pociągiem do Poznania (1,87%). Nikt natomiast nie zaznaczył jazdy autokarem jako grupa zorganizowana, jazdy PKS-em, minibusem czy vanem ze znajomymi.  [visualizer id=”15741″] 

Gdzie zaparkuję?

W przypadku, gdy fani PSŻ wybierali się na stadion samochodem, to w przeważającej większości parkowali go na ulicy nieopodal stadionu – tak czyniło 60,87% ankietowanych. Osoby, które pozostawiają swoje auto na parkingu klubowym to 23,91%. 15,22% uczestników badania wymieniło inne miejsca postoju dla swojego środka lokomocji. Były to: parking przy ulicy Wojska Polskiego, jednostka wojskowa, trawa. Żadna z osób nie wskazała jako miejsce zostawiania samochodu dom znajomego/rodziny. [visualizer id=”15750″] 

Czas wolny przed meczem

Najczęstszą czynnością wykonywaną przez fanów „Skorpionów” przed meczem ich ulubionej drużyny jest po prostu pójście prosto na stadion – czyni tak 74,77% z nich.  Pozostali są w zdecydowanej mniejszości i idą jeść posiłek poza terenem stadionu (13,08%) albo idą do baru/restauracji mieszczących się przy/na stadionie (12,15%). W dalszej kolejności znalazły się wyjścia do znajomych/rodziny (6,54%) oraz do pubu (4,67%).

Na spokojnie czy na pierwszy bieg?

Kibice PSŻ pojawiają się na Golęcinie w różnych odstępach czasowych. Największą grupę stanowią Ci, którzy wchodzą na stadion 10, 30 lub 60 minut przed prezentacją (17,76%). Niewiele mniej osób jest na arenie żużlowych zmagań 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia (16,82%). Zaledwie 2,80% sympatyków przychodzi 2 godziny przed prezentacją.

Bezpieczeństwo na Golęcinie

Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Najczęściej spotykanym według badanych był wulgarny język, którym posługiwali się widzowie na trybunach – z taką sytuacją spotkało się 31,89% ankietowanych. Pozostałe problemy były doprawdy marginalne – świadkiem bójki było 3,90% uczestników, postępowanie uznawane za dyskryminację płciową zauważyło 1,74% kibiców, rasistowskie zachowania oraz wrzucanie rac na tor odnotowało po 1,30%, a dyskryminację orientacji seksualnych 0,43%. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań. Oznacza to, że mecze odbywające się w Poznaniu są miejscem bezpiecznym, dzięki czemu można bez większych obaw pójść tam z najmłodszymi. Negatywne zdarzenia w tym miejscu należą do rzadkości.

Ile pieniędzy średnio wydajesz podczas meczu?

Kibice zasiadający na trybunach golęcińskiego obiektu wydają się wpisywać w stereotyp oszczędnego Poznaniaka i niezbyt chętnie wydają na stadionie swoje pieniądze. Na przekąski oferowane podczas meczów największa grupa ankietowanych wydaje max. 10zł – jest to 73,75%. Fani decydujący się na wydatek rzędu 11-20zł są już znacznie mniej liczni i stanowią 16,27%. Powyżej 20zł wydaje 4,34% i jest to najmniejszy zbiór odpowiedzi. Nieco więcej jest osób, które wydają powyżej 30zł – 5,64% badanych zostawia taką kwotę na Golęcinie. Dość podobnie wygląda struktura wydatków na inne posiłki. W przedziale 0-10zł mieści się aż 60,52% odpowiedzi. W porównaniu do poprzedniej tabeli, trochę lepiej wygląda liczba kibiców wydająca 11-20zł – jest to 23,21%. Nieco ponad co dziesiąty fan żużla (11,50%) rozstaje się z kwotą pomiędzy 21 a 30zł. Do najbardziej rozrzutnej grupy, która wydaje powyżej 30zł, należy 4,77%.Kibice oszczędność zachowują także pod względem wydatków na napoje. Ponownie najliczniejsza jest grupa wydająca nie więcej niż 10zł – stanowi ona 71,15% wszystkich odpowiedzi. Co czwarty badany (25,38%) jest w stanie wydać na napoje 11-20zł. Kwoty w przedziale 21-30zł na zakup przeznacza tylko 2,39%. Jeszcze mniej jest osób, które po meczu stają się uboższe o ponad 30zł – to zaledwie 1,08% wszystkich badanych.Piramida wydatków na napoje alkoholowe przedstawia się podobnie. 71,58% badanych na alkohol nie przeznacza nic lub maksymalnie 10zł. W grupie wydającej 11-20zł znajduje się 20,39% kibiców.  Do grona osób przeznaczających w granicach 21-30 zł należy 5,64%. Powyżej tej kwoty znajduje się natomiast 2,39% fanów odwiedzających stadion na Golęcinie.Kibice w Poznaniu nie są także chętni do wydatków na gadżety. Znów najliczniej reprezentowana w badaniu jest grupa wydająca do 10zł – należy do nie 61,82%. Co piąty badany (20,61%) jest w stanie wydać kwotę w przedziale 11-20zł. O połowę mniej liczne grono (10,63% przeznacza na ten cel 21-30zł. Tradycyjnie najmniej badanych wydaje powyżej 30zł – to 6,94% fanów.Poznańscy kibice nie chcą wydawać pieniędzy na inne atrakcje. Poniżej 10zł na dodatkowe wydatki przeznacza aż 94,58%. Pozostałe grupy reprezentowane są w badaniu symbolicznie – 11-20zł wydaje 3,04%, 21-30zl przeznacza 1,52%, a do grona najbardziej rozrzutnych (powyżej 30zł) należy zaledwie 0,87%.

Co może przyciągnąć na żużel?

W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, które z wymienionych przez nas czynników mogłyby zachęcić fanów PSŻ Poznań do wcześniejszego przychodzenia na stadion przed meczem. Największy procent respondentów wskazało na odpowiedź „większy wybór jedzenia/napojów” (31,78%). Niewiele mniej jest fanów, którzy nie zaznaczyli żadnej z powyższych opcji (28,97%). 28,04% sympatyków PSŻ uważa, że pojawialiby się szybciej na meczach, gdyby było więcej barów/punktów gastronomicznych (28,04%). Najmniejszy wpływ na szybsze przychodzenie na Golęcin miałyby rozrywki dla dzieci w większym wymiarze (14,02%).

Ocena organizacji spotkań żużlowych

Następnie poprosiliśmy naszych respondentów o opinię na temat wskazanych elementów, z którymi spotkali się podczas meczów PSŻ Poznań w tym sezonie. Mieli tego dokonać przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 1 to „bardzo zły(a/e), a 5 to bardzo dobry (a/e). Najlepiej oceniony aspekt to atmosfera (4,43). Niemal podobnie wysoko został oceniony program meczowy (4,37). Podium uzupełnia odpowiedź dotycząca ogólnego wrażenia meczowego (4,19) i są to jedyne elementy, których ocena przekroczyła średnią 4,00. Nieco gorzej odbierane przez fanów są: czystość (3,91), toalety (3,65) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (3,57). Z kolei jeszcze bliżej poziomu przeciętnego znalazły się jakość i wybór jedzenia oraz napojów (3,42), jak również dostęp do jedzenia i napojów (3,40). Te wyniki są niewątpliwie odzwierciedleniem uwag kibiców „Skorpionów”, które pojawiły się w poprzednim pytaniu. To samo dotyczy najgorzej ocenionego punktu, czyli cen jedzenia i napojów (3,09). Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy czynnik poprawił swoją ocenę w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Strona internetowa PSŻ Poznań jako źródło informacji

Największa grupa fanów PSŻ-u Poznań odwiedza oficjalną stronę klubową, raz w miesiącu lub rzadziej (36,94%). 20,72% sympatyków zagląda do oficjalnej strony klubu raz w tygodniu. Niska liczba kibiców regularnie przebywa na witrynie PSŻ (raz dziennie – 8,11 i więcej niż raz dziennie (5,41%).

Profil PSŻ Poznań na FB jako źródło informacji

Bardzo wyrównane są wyniki następnego pytania, w których chcieliśmy się dowiedzieć, jak często respondenci odwiedzają profil PSŻ Poznań na portalu Facebook w celu pozyskania informacji. Najwięcej osób robi to 2-3 razy w tygodniu (28,83%). Drugą lokatę zajmują osoby wchodzące raz dziennie (26,13%). Nieco mniej niż 20% odnotowało odpowiedź „więcej niż raz dziennie” (18,02%). Niższe wyniki osiągają fani, którzy wchodzą na klubowy Facebook raz w miesiącu lub rzadziej (13,51), lub raz w tygodniu (12,61%). Najmniej jest kibiców, którzy nigdy nie widzieli PSŻ-u Poznań na Facebooku (0,90%). Wraz z każdym rokiem fani coraz częściej korzystają z najbardziej popularnego portalu społecznościowego na świecie.

Portale internetowe jako źródło informacji o PSŻ Poznań

Zdecydowana większość udzielających odpowiedzi (91,89%), by pozyskać informacje na temat PSŻ Poznań, odwiedza fanpage klubu na Facebook‘u. 30,63% ankietowanych zagląda na stronę klubową pszpoznan.com.pl, a 18,92% wskazała inne strony jak: sportowefakty.pl, pokredzie.pl, espeedwa.pl, epoznan.pl. Pomimo niewysokich wartości, widać w porównaniu z rokiem poprzednim, rozwój mediów społecznościowych takich jak: Instagram PSŻ Poznań (14,41%), Twitter PSŻ Poznań (3,60%) oraz klubowy kanał na YouTube (10,81%).  Facebook klubowy rośnie wraz z każdym rokiem, wzrost zanotował YouTube, a spadek popularności zaliczył Twitter. Sympatycy coraz mniej sięgają do portali internetowych gazet. W 2019 roku, bardziej popularnym źródłem informacji stała się również oficjalna strona klubowa

Poszukiwane informacje, usługi związane z PSŻ Poznań

Ankietowanych najbardziej interesują newsy i bieżące informacje dotyczące klubu PSŻ Poznań (82,88%). Prawie w połowie mniejszym zainteresowaniem cieszy się sprawdzanie tabeli ligowej i statystyk meczowych (53,15%). Nieco ponad 40% odnotowała następująca odpowiedź: skróty meczowe wideo (44,14%). Fanów również dość mocno interesują informacje o biletach/zakupach o biletach (37,79%). Powyżej 30% ma jeszcze odpowiedź zakup produktów klubowych (30,63%). Pozostałe odpowiedzi osiągają mniejsze rezultaty, relacje tekstowe z meczu w formie live bieg po biegu (27,93%) oraz sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (26,13%) . Dużo mniejszą popularnością cieszą się materiały archiwalne (12,61%). sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (26,13%).

Zainteresowanie udziałem w aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań

Zadaliśmy również otwarte pytania, w którym chcieliśmy się dowiedzieć, w jakich – również pozasportowych – aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań ankietowani chcieliby uczestniczyć. Duża grupa osób odpowiadających na pytanie, miała trudność w wskazaniu konkretnego pomysłu. W wskazanych odpowiedziach odnieśli się do potrzeby częstszych kontaktów z drużyną. Można wnioskować, że dużym zainteresowaniem cieszyłyby się prezentacje drużyny oraz spotkania z zawodnikami i trenerami drużyny. W odpowiedziach często pojawiają się także pomysły dotyczące organizowania aktywności dla rodzin, spotkania z dziećmi (np.: żużlowy dzień dziecka) czy podejmowania akcji charytatywnych. Byłyby to działania przyczyniające się do rozwoju wizerunku oraz pozyskiwania nowych kibiców.

Poziom zainteresowania aktywnością klubu w społeczności lokalnej

Blisko połowa respondentów (49,55%) jest zainteresowana aktywnością klubu PSŻ Poznań w społeczności lokalnej. Drudzy w kolejności są ludzie bardzo zainteresowani klubem, których jest 19,82%, a na trzecim miejscu w tym zestawieniu są osoby niespecjalnie zainteresowane losami drużyny (16,22%). Z kolei 7,37% nie ma zdania w tym temacie, a 3,60% zdecydowanie nie interesuje aktywność „Skorpionów” w społeczności lokalnej. Zatem poznański klub może się cieszyć, gdyż w porównaniu do poprzedniego roku zainteresowanie PSŻ-em rośnie wśród kibiców.

Wiek

Najliczniejszą grupę wiekową w naszym badaniu stanowią osoby w wieku 35-44, gdyż jest ich 29,12%. Trochę mniej, bo 24,14% to ludzie będący w przedziale wiekowym 25-34, a podium uzupełniają ankietowani mający od 18 do 24 lat (22,99%). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby w wieku 75 i więcej (0,38%) oraz 65-74 (1,53%). Niewiele jest też ludzi w przedziale 55-64 (6,51%) oraz tych, którzy mają 18 lub mniej lat (4,98%).

 

Płeć

W ankiecie wzięło udział zdecydowanie więcej mężczyzn (85,82%) niż kobiet (14,18%).

Status zawodowy

41% respondentów to osoby będące pracownikami średniego szczebla, a 22,99% stanowi kadra zarządzająca oraz prywatni przedsiębiorcy. Jedna piąta badanych (20.69%) to uczniowie i studenci. Tuż za podium tej klasyfikacji znaleźli się pracownicy niższego szczebla (12,26%), a grupami znacznie odstającymi od reszty są emeryci/renciści (2,30%) oraz bezrobotnie (0,77%).

Miesięczne dochody netto

Ponad połowa uczestników badania (52,11%) zarabia od 2000 do 3999 złotych netto miesięcznie, a więcej niż jedna czwarta (26,05%) poniżej 2000 złotych. Z kolei wynagrodzenie od 4000 do 7999 złotych netto miesięcznie pobiera 16,86% ogółu. Najmniej liczną grupę (4,98%) tworzą osoby których miesięczna pensja netto wynosi 8000 złotych lub więcej.

 

 

Najbliższy mecz PSŻ Poznań:

Tabela 2 Ligi Żużlowej

PozycjaDrużynaPunkty
119
215
37
47
55
64