Profil Kibica PSŻ Poznań (2018)

Badanie kibiców PSŻ Poznań 2016-2017-2018 

Celem głównym projektu jest poznanie odczuć i opinii dotyczących klubu żużlowego PSŻ oraz ocena pierwszych trzech lat działalności klubu po dłuższej przerwie. Rok 2016 to start drużyny WTS Wrocław na Golęcinie, lata 2017 i 2018 to start drużyny PSŻ Poznań w rozgrywkach 2 ligi.

Metodologia
Badanie opinii kibiców i sympatyków PSŻ Poznań zostało przeprowadzone w trzech terminach:

  • 4 -16 października 2016 roku
  • 6 – 27 września 2017 roku
  • 19 – 24 października 2018 roku

Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line.

W badaniu wzięło udział:
  • 985 respondentów (rok 2016)
  • 884 respondentów (rok 2017)
  • 1123 respondentów (rok 2018)

Zgodnie z konwencją statystyczną, usunięto wartości odstające (przypadkowe i nierealne).
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego
Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

Tak to się zaczęło?
Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów ? obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat ? jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Osób nowych na motoarenach jest stosunkowo mało, ponieważ swój debiut w trakcie ostatniego roku zanotowało tylko 4,30%. Jedynie 0,86%ankietowanycht udzieliło odpowiedzi ?nigdy nie byłem na meczu?. 

Kto jest temu ?winien??
Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy ? co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym ? wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom  i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach.

Częstotliwość zasiadania na trybunach żużlowych na Golęcinie
W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów w sezonie nasi respondenci oglądali na żywo, z trybun stadionu na Golęcinie. 37,33% z nich było na 3-6 spotkania PSŻ Poznań w zakończonym sezonie i jest to najwyższa wartość procentowa spośród wszystkich odpowiedzi. Drudzy w kolejności są fani, którzy nie opuścili żadnej konfrontacji ?Skorpionów? przy ulicy Warmińskiej 1 (33,64%), a podium zamykają ludzie wspierający PSŻ niemal na każdym (13,82%). Na czwartej pozycji znaleźli się kibice będący na 1 ? 2 razy w roku na meczu (12,26%), a jedynie 2,30% badanych deklaruje, iż nie było na żadnym pojedynku ligowym w 2018 roku.

Powód nieobecności na Golęcinie
Najczęstszą przyczyną nieobecności na meczach PSŻ Poznań na Golęcinie były zobowiązania rodzinne, na które wskazało 28,77% odpowiadających. Tuż za nimi uplasowały się obowiązku służbowe z 21,70%, a trzecim najpopularniejszym powodem były godziny rozgrywania meczów (8,49%). Pozostałe z proponowanych przez nas przyczyn nieobecności na Golęcinie były zaznaczane znacznie rzadziej. Natomiast 14,68% ankietowanych postanowiło samodzielnie wskazać czynnik powodujący, iż nie zawsze wspierają PSŻ. Wśród odpowiedzi wymieniane były takie przyczyny jak: pogoda, wyjazdy na mecze innych drużyn, urlop, nadmierne przedłużanie się zawodów, słabi rywale, mało walki na torze, zbieżność z godzinami meczów Lecha Poznań, słaby skład drużyny PSŻ czy też kac lub choroba. Z kolei kibiców 33,64% oglądała wszystkie spotkania przy ulicy Warmińskiej 1, a co za tym idzie nie musiała podawać przyczyn nieobecności. 

Z kim na żużel? 
Jeśli idzie o towarzystwo, w jakim nasi ankietowani pojawiali się meczach PSŻ Poznań w stolicy Wielkopolski to przeważającą odpowiedzią jest: ze znajomymi. Wskazało ją 40,57% badanych. Niedzielne popołudnia na Golęcinie z rodziną spędzało 39,15%, a 23,58% zabierało ze sobą partnera życiowego. Minimalnie poniżej progu 17% znalazły się osoby, który chodziły na Warmińską 1 w pojedynkę (16,98%). W porównaniu z roku poprzednim znacząco spadła ilość osób przychodzących na mecz z dziećmi (9,43%) a także ze swoimi dziećmi (9,43%). Wartości jednocyfrowe dotyczą jedynie fanów, którzy wspierali ?Skorpiony? w towarzystwie dzieci znajomych i rodziny (5,66%) oraz współpracowników lub partnerów biznesowych (1,89%).

Jak dojadę?
Następne pytanie dotyczyło środka transportu, jakim fani docierali na stadion na Golęcinie. Zdecydowana większość z nich (52,83%) stwierdziła, że     trafia na Warmińską 1 przy pomocy samochodu. Drugą najpopularniejszą opcją okazała się jazda komunikacją miejską, którą wskazało 38,321% respondentów, a trzecią spacer lub przejażdżka rowerem (16,98%). Znacznie rzadziej wymieniane były takie możliwości transportu jak: podwożenie samochodem przez znajomych (8,02%), dojazd pociągiem do Poznania (2,36%), jak również dojazd do Poznania autobusem PKS i jazda minibusem lub vanem ze znajomymi (oba po 0,47%). Nikt natomiast nie zaznaczył jazdy autokarem jako grupa zorganizowana. 

Gdzie zaparkuję?
W przypadku, gdy fani PSŻ wybierali się na stadion samochodem, to w przeważającej większości parkowali go na ulicy nieopodal stadionu ? tak czyniło 55,56% ankietowanych. Osoby, które pozostawiają swoje auto na parkingu klubowym to 30%. 14,44% uczestników badania wymieniło inne miejsca postoju dla swojego środka lokomocji. Były to: parking przy ulicy Wojska Polskiego, jednostka wojskowa, trawa. Żadna z osób nie wskazała jako miejsce zostawiania samochodu dom znajomego/rodziny.

Czas wolny przed meczem
Najczęstszą czynnością wykonywaną przez fanów ?Skorpionów? przed meczem ich ulubionej drużyny jest po prostu pójście prosto na stadion ? czyni tak 75% z nich.  Pozostali są w zdecydowanej mniejszości i chodzą do baru lub restauracji mieszczących się przy stadionie (9,43%) albo jedzą posiłek bezpośrednio na stadionie (8,49%). Osoby, które jedzą posiłek poza terenem stadionu to 6,60% osób. W dalszej kolejności znalazły się wyjścia do znajomych/rodziny oraz do pubu (oba po 4,25%)

Na spokojnie czy na pierwszy bieg?
Kibice PSŻ pojawiają się na Golęcinie w różnych odstępach czasowych. Około jednej piątej (20,75%) zjawia się na Warmińskiej około 30 minut przed prezentacją i jest to najczęściej udzielana odpowiedź wśród uczestników badania. Niewiele mniej, bo 18,87% jest na stadionie 10 minut przed prezentacją. Trzecie miejsce przypadło osobom, które przychodzą na stadion 20 minut przed prezentacją (18,40%). Niemal podobną grupę stanowią osoby pojawiające się godzinę przed prezentacją (12,74%) jak i osoby zjawiające się tuż przed prezentacją (12,26%). Na ostatnich miejscach znajdują się osoby będące na stadionie wcześniej niż 2 godziny przed prezentacją (6,60%) oraz osoby pojawiające się około 2 godziny przed prezentacją (1,89%). 

Bezpieczeństwo na Golęcinie
Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Najczęściej spotykanym według badanych był wulgarny język, którym posługiwali się widzowie na trybunach ? z taką sytuacją spotkało się 31,89% ankietowanych. Pozostałe problemy były doprawdy marginalne ? świadkiem bójki było 3,90% uczestników, postępowanie uznawane za dyskryminację płciową zauważyło 1,74% kibiców, rasistowskie zachowania oraz wrzucanie rac na tor odnotowało po 1,30%, a dyskryminację orientacji seksualnych 0,43%. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań. Oznacza to, że mecze odbywające się w Poznaniu są miejscem bezpiecznym, dzięki czemu można bez większych obaw pójść tam z najmłodszymi. Negatywne zdarzenia w tym miejscu należą do rzadkości, nie należy jednak o nich zapominać tylko podejmować prace na rzecz całkowitego ich usunięcia.

Ile pieniędzy średnio wydajesz podczas meczu?
Kibice zasiadający na trybunach golęcińskiego obiektu wydają się wpisywać w stereotyp oszczędnego Poznaniaka i niezbyt chętnie wydają na stadionie swoje pieniądze. Na przekąski oferowane podczas meczów największa grupa ankietowanych wydaje max. 10zł ? jest to 73,75%. Fani decydujący się na wydatek rzędu 11-20zł są już znacznie mniej liczni i stanowią 16,27%. Powyżej 20zł wydaje 4,34% i jest to najmniejszy zbiór odpowiedzi. Nieco więcej jest osób, które wydają powyżej 30zł ? 5,64% badanych zostawia taką kwotę na Golęcinie. Dość podobnie wygląda struktura wydatków na inne posiłki. W przedziale 0-10zł mieści się aż 60,52% odpowiedzi. W porównaniu do poprzedniej tabeli, trochę lepiej wygląda liczba kibiców wydająca 11-20zł ? jest to 23,21%. Nieco ponad co dziesiąty fan żużla (11,50%) rozstaje się z kwotą pomiędzy 21 a 30zł. Do najbardziej rozrzutnej grupy, która wydaje powyżej 30zł, należy 4,77%.
   

Kibice oszczędność zachowują także pod względem wydatków na napoje. Ponownie najliczniejsza jest grupa wydająca nie więcej niż 10zł ? stanowi ona 71,15% wszystkich odpowiedzi. Co czwarty badany (25,38%) jest w stanie wydać na napoje 11-20zł. Kwoty w przedziale 21-30zł na zakup przeznacza tylko 2,39%. Jeszcze mniej jest osób, które po meczu stają się uboższe o ponad 30zł ? to zaledwie 1,08% wszystkich badanych.
   
Piramida wydatków na napoje alkoholowe przedstawia się podobnie. 71,58% badanych na alkohol nie przeznacza nic lub maksymalnie 10zł. W grupie wydającej 11-20zł znajduje się 20,39% kibiców.  Do grona osób przeznaczających w granicach 21-30 zł należy 5,64%. Powyżej tej kwoty znajduje się natomiast 2,39% fanów odwiedzających stadion na Golęcinie. 
   
Kibice w Poznaniu nie są także chętni do wydatków na gadżety. Znów najliczniej reprezentowana w badaniu jest grupa wydająca do 10zł ? należy do nie 61,82%. Co piąty badany (20,61%) jest w stanie wydać kwotę w przedziale 11-20zł. O połowę mniej liczne grono (10,63% przeznacza na ten cel 21-30zł. Tradycyjnie najmniej badanych wydaje powyżej 30zł ? to 6,94% fanów.
   
Poznańscy kibice nie chcą wydawać pieniędzy na inne atrakcje. Poniżej 10zł na dodatkowe wydatki przeznacza aż 94,58%. Pozostałe grupy reprezentowane są w badaniu symbolicznie ? 11-20zł wydaje 3,04%, 21-30zl przeznacza 1,52%, a do grona najbardziej rozrzutnych (powyżej 30zł) należy zaledwie 0,87%.

Co może przyciągnąć na żużel?
W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, które z wymienionych przez nas czynników mogłyby zachęcić fanów PSŻ Poznań do wcześniejszego przychodzenia na stadion przed meczem. Największy procent respondentów wskazało na odpowiedź „żadne z powyższych” (28,77%). Druga najczęstsza odpowiedź dotyczyła napoi i jedzenia (26,42%). Trzecią lokatę zajęła większa ilość rozrywek na stadionie (23,11%). Poza podium znalazła się odpowiedź dotycząca większego wyboru jedzenia i napojów (21,23%). Na kolejnych miejscach w odpowiedziach kibiców znalazły się: więcej rozrywek dla dzieci (14,62%) oraz większa ilość barów/punktów gastronomicznych (14,15%). Co ciekawe mniej ważna dla badanych jest sama jakość dostępnych produktów spożywczych (13,68%), a także ogólna jakość barów/punktów gastronomicznych (10,38%). 8,02% z ogółu samodzielnie wpisało inne powody, które mogłyby mieć na to wpływ. Były to takie kwestie jak: lepsze piwo, bardziej żywo głos spikera, mniejsze kolejki do punktów gastronomicznych, większa ilość programów dostępnych do kupienia, skład gwarantujący walkę o awans, tor sprzyjający wyprzedzaniu, większy parking i łatwość wyjechania po meczu, animacje dla dzieci czy możliwość porozmawiania z zawodnikami.

Ocena organizacji spotkań żużlowych
Następnie poprosiliśmy naszych respondentów o opinię na temat wskazanych elementów, z którymi spotkali się podczas meczów PSŻ Poznań w tym sezonie. Mieli tego dokonać przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 1 to ?bardzo zły(a/e), a 5 to bardzo dobry (a/e). Najlepiej oceniony aspekt to atmosfera (4,43). Niemal podobnie wysoko został oceniony program meczowy (4,37). Podium uzupełnia odpowiedź dotycząca ogólnego wrażenia meczowego (4,19) i są to jedyne elementy, których ocena przekroczyła średnią 4,00. Nieco gorzej odbierane przez fanów są: czystość (3,91), toalety (3,65) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (3,57). Z kolei jeszcze bliżej poziomu przeciętnego znalazły się jakość i wybór jedzenia oraz napojów (3,42), jak również dostęp do jedzenia i napojów (3,40). Te wyniki są niewątpliwie odzwierciedleniem uwag kibiców ?Skorpionów?, które pojawiły się w poprzednim pytaniu. To samo dotyczy najgorzej ocenionego punktu, czyli cen jedzenia i napojów (3,09). Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy czynnik poprawił swoją ocenę w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 

Strona internetowa PSŻ Poznań jako źródło informacji
41,47% osób raz w miesiącu lub rzadziej decyduje się zajrzeć na stronę internetową PSŻ Poznań. Osoby, które czynią to raz w tygodniu to 25,81%. Trzecie miejsce zajęła odpowiedź, która wskazuje od 2 do 3 zajrzeć w tygodniu (12,90%). W ogóle na stronę nie zagląda 8,76%. Z kolei przynajmniej raz dziennie lub więcej niż raz zagląda odpowiednio 7,83% oraz 3,23%. 

Profil PSŻ Poznań na FB jako źródło informacji
Bardzo wyrównane są wyniki następnego pytania, w których chcieliśmy się dowiedzieć, jak często respondenci odwiedzają profil PSŻ Poznań na portalu Facebook w celu pozyskania informacji. Najwięcej osób robi to raz dziennie (24,42%). Drugą lokatę zajmują osoby wchodzące od 2 do 3 razy w tygodniu (22,58%). Nieco mniej niż 20% odnotowało odpowiedź ?raz w tygodniu? (19,82%) a niemal 18% odpowiedź dotycząca min dwukrotnego wejścia na stronę w ciągu dnia (17,97%). Raz w miesiącu lub rzadziej na profil PSŻ Poznań zagląda (14,29%). Nigdy na stronę nie wchodzi niecały 1% (0,92%). 

Portale internetowe jako źródło informacji o PSŻ Poznań
Zdecydowana większość udzielających odpowiedzi (87,56%), by pozyskać informacje na temat PSŻ Poznań, odwiedza fanpage klubu na Facebook ?u. 22,58% ankietowanych zagląda na stronę klubową pszpoznan.com.pl, a nieco mniej niż 18% (17,97%) wskazała inne strony jak: sportowefakty.pl, pokredzie.pl, espeedwa.pl, epoznan.pl. Pomimo niewysokich wartości, widać w porównaniu z rokiem poprzednim, rozwój mediów społecznościowych takich jak: Instagram PSŻ Poznań (13,82%), Twitter PSŻ Poznań (6,91%) oraz klubowy kanał na YouTube (5,99%).  

Poszukiwane informacje, usługi związane z PSŻ Poznań
Ankietowanych najbardziej interesują newsy i bieżące informacje dotyczące klubu PSŻ Poznań (82,95%). Prawie w połowie mniejszym zainteresowaniem cieszy się sprawdzanie tabeli ligowej i statystyk meczowych (46,54%). Nieco ponad 40% odnotowały następujące odpowiedzi: skróty meczowe wideo (38,25%) oraz informacje o biletach/zakupach o biletach (37,79%). Z kolei poniżej 30% odnotowały odpowiedzi takie jak: zakup produktów klubowych (28,57%), sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (27,65%) oraz relacje tekstowe z meczu w formie live bieg po biegu (27,19%). Dużo mniejszą popularnością cieszą się materiały archiwalne (12,44%). 

Ocena kadry zespołu i trenera
Badani zostali poproszeni o ocenę kadry zespołu oraz trenera w skali od 1 do 5. Wśród zawodników najlepsze noty zebrali David Bellego, Frederik Jakobsen i Marcel Kajzer. Natomiast trener otrzymał średnią ocenę 3,83. Wyłączają Marcela Kajzera oraz zawodników, którzy nie jeździli w PSŻ Poznań w roku 2017 wszyscy uzyskali gorsze oceny. Łącznie z trenerem.

Zainteresowanie udziałem w aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań
Zadaliśmy również otwarte pytania, w którym chcieliśmy się dowiedzieć, w jakich ? również pozasportowych ? aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań ankietowani chcieliby uczestniczyć. Duża grupa osób odpowiadających na pytanie, miała trudność w wskazaniu konkretnego pomysłu. W wskazanych odpowiedziach odnieśli się do potrzeby częstszych kontaktów z drużyną. Można wnioskować, że dużym zainteresowaniem cieszyłyby się prezentacje drużyny oraz spotkania z zawodnikami i trenerami drużyny. W odpowiedziach często pojawiają się także pomysły dotyczące organizowania aktywności dla rodzin, spotkania z dziećmi (np.: żużlowy dzień dziecka) czy podejmowania akcji charytatywnych. Byłyby to działania przyczyniające się do rozwoju wizerunku oraz pozyskiwania nowych kibiców. 

 
Poziom zainteresowania aktywnością klubu w społeczności lokalnej
Blisko połowa respondentów (45,62%) jest zainteresowana aktywnością klubu PSŻ Poznań w społeczności lokalnej. Drudzy w kolejności są ludzie niespecjalnie tym zainteresowane, których jest 22,58%, a na trzecim miejscu w tym zestawieniu są osoby bardzo zainteresowane (19,82%). Z kolei 7,37% nie ma zdania w tym temacie, a 4,61% zdecydowanie nie interesuje aktywność ?Skorpionów? w społeczności lokalnej. 

Wiek
Najliczniejszą grupę wiekową w naszym badaniu stanowią osoby w wieku 35-44, gdyż jest ich 29,12%. Trochę mniej, bo 24,14% to ludzie będący w przedziale wiekowym 25-34, a podium uzupełniają ankietowani mający od 18 do 24 lat (22,99%). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby w wieku 75 i więcej (0,38%) oraz 65-74 (1,53%). Niewiele jest też ludzi w przedziale 55-64 (6,51%) oraz tych, którzy mają 18 lub mniej lat (4,98%).

Płeć
W ankiecie wzięło udział zdecydowanie więcej mężczyzn (85,82%) niż kobiet (14,18%). 

Status zawodowy
41% respondentów to osoby będące pracownikami średniego szczebla, a 22,99% stanowi kadra zarządzająca oraz prywatni przedsiębiorcy. Jedna piąta badanych (20.69%) to uczniowie i studenci. Tuż za podium tej klasyfikacji znaleźli się pracownicy niższego szczebla (12,26%), a grupami znacznie odstającymi od reszty są emeryci/renciści (2,30%) oraz bezrobotnie (0,77%).

Miesięczne dochody netto
Ponad połowa uczestników badania (52,11%) zarabia od 2000 do 3999 złotych netto miesięcznie, a więcej niż jedna czwarta (26,05%) poniżej 2000 złotych. Z kolei wynagrodzenie od 4000 do 7999 złotych netto miesięcznie pobiera 16,86% ogółu. Najmniej liczną grupę (4,98%) tworzą osoby których miesięczna pensja netto wynosi 8000 złotych lub więcej.