Profil Kibica PSŻ Poznań (2018)

Badanie kibiców PSŻ Poznań 2016-2017-2018 

Celem głównym projektu jest poznanie odczuć i opinii dotyczących klubu żużlowego PSŻ oraz ocena pierwszych trzech lat działalności klubu po dłuższej przerwie. Rok 2016 to start drużyny WTS Wrocław na Golęcinie, lata 2017 i 2018 to start drużyny PSŻ Poznań w rozgrywkach 2 ligi.

Metodologia
Badanie opinii kibiców i sympatyków PSŻ Poznań zostało przeprowadzone w trzech terminach:

  • 4 -16 października 2016 roku
  • 6 – 27 września 2017 roku
  • 19 – 24 października 2018 roku

Osobom badanym zostało udostępnione narzędzie w wersji on-line.

W badaniu wzięło udział:
  • 985 respondentów (rok 2016)
  • 884 respondentów (rok 2017)
  • 1123 respondentów (rok 2018)

Zgodnie z konwencją statystyczną, usunięto wartości odstające (przypadkowe i nierealne).
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie kibiców klubu PSŻ Poznań. Zastosowano warstwowo-proporcjonalny dobór próby. Jednostką analizy w badaniu ilościowym byli kibice. Kwotami w przedmiotowym badaniu były płeć i wiek. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Dzięki założonej metodologii z 95% pewnością osiągamy 3% błędu statystycznego
Narzędzie zostało rozpropagowane wśród kibiców i sympatyków klubu poprzez dostępny dla wszystkich fanpage klubowy. Dodatkowo specyfika badanego obszaru oraz eliminacja wartości przypadkowych oraz nierealnych wykluczyła udział osób niezaangażowanych w problematykę klubową.

Tak to się zaczęło?
Zdecydowana większość uczestników badania interesuje się speedwayem od wielu lat. 40,43% z nich na mecze żużlowe chodzi od 5-14 lat. Dość znacząca jest grupa najbardziej doświadczonych widzów ? obiekty żużlowe od co najmniej 25 lat odwiedza 23,23% ankietowanych. Kilka punktów procentowych za nimi plasują się kibice o stosunkowo długim stażu, którzy zmagania na torze oglądają od 15-24 lat ? jest ich 18,18%. Od jednego do czterech lat doświadczenia z żużlem ma 12,90%. Osób nowych na motoarenach jest stosunkowo mało, ponieważ swój debiut w trakcie ostatniego roku zanotowało tylko 4,30%. Jedynie 0,86%ankietowanycht udzieliło odpowiedzi ?nigdy nie byłem na meczu?. 

Kto jest temu ?winien??
Widzowie żużla swój debiut na meczu zawdzięczają w dużej części swoim bliskim. 42,86% badanych na swoje pierwsze spotkanie poszło za namową przyjaciół, na 24,46% wpływ mieli rodzice. Bardzo ważni okazali się być konkretni zawodnicy ? co piąty ankietowany (20,56%) chciał zobaczyć na własne oczy swojego ulubieńca w akcji. Dla wielu zachętą do przyjścia na stadion były walory estetyczne, takie jak styl jazdy drużyny (14,29%) oraz infrastruktura na obiekcie (9,31%). 11,52% uznało oglądanie zmagań na żywo za kolejny krok po wcześniejszym śledzeniu jej wyników podczas transmisji w telewizji. Dla 9,52% chodzenie na areny stało się możliwe dzięki pojawieniu się większej ilości większego wolnego czasu. 22,51% badanych wskazało inne przyczyny pierwszego pojawienia się na stadionie żużlowym ? wśród nich często przewijało się zainteresowanie tą dyscypliną, kibicowanie danemu klubowi, emocje towarzyszące meczom  i widowiskowość dyscypliny, ważna okazała się być również atmosfera panująca na trybunach.

Częstotliwość zasiadania na trybunach żużlowych na Golęcinie
W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, ile meczów w sezonie nasi respondenci oglądali na żywo, z trybun stadionu na Golęcinie. 37,33% z nich było na 3-6 spotkania PSŻ Poznań w zakończonym sezonie i jest to najwyższa wartość procentowa spośród wszystkich odpowiedzi. Drudzy w kolejności są fani, którzy nie opuścili żadnej konfrontacji ?Skorpionów? przy ulicy Warmińskiej 1 (33,64%), a podium zamykają ludzie wspierający PSŻ niemal na każdym (13,82%). Na czwartej pozycji znaleźli się kibice będący na 1 ? 2 razy w roku na meczu (12,26%), a jedynie 2,30% badanych deklaruje, iż nie było na żadnym pojedynku ligowym w 2018 roku.

Powód nieobecności na Golęcinie
Najczęstszą przyczyną nieobecności na meczach PSŻ Poznań na Golęcinie były zobowiązania rodzinne, na które wskazało 28,77% odpowiadających. Tuż za nimi uplasowały się obowiązku służbowe z 21,70%, a trzecim najpopularniejszym powodem były godziny rozgrywania meczów (8,49%). Pozostałe z proponowanych przez nas przyczyn nieobecności na Golęcinie były zaznaczane znacznie rzadziej. Natomiast 14,68% ankietowanych postanowiło samodzielnie wskazać czynnik powodujący, iż nie zawsze wspierają PSŻ. Wśród odpowiedzi wymieniane były takie przyczyny jak: pogoda, wyjazdy na mecze innych drużyn, urlop, nadmierne przedłużanie się zawodów, słabi rywale, mało walki na torze, zbieżność z godzinami meczów Lecha Poznań, słaby skład drużyny PSŻ czy też kac lub choroba. Z kolei kibiców 33,64% oglądała wszystkie spotkania przy ulicy Warmińskiej 1, a co za tym idzie nie musiała podawać przyczyn nieobecności. 

Z kim na żużel? 
Jeśli idzie o towarzystwo, w jakim nasi ankietowani pojawiali się meczach PSŻ Poznań w stolicy Wielkopolski to przeważającą odpowiedzią jest: ze znajomymi. Wskazało ją 40,57% badanych. Niedzielne popołudnia na Golęcinie z rodziną spędzało 39,15%, a 23,58% zabierało ze sobą partnera życiowego. Minimalnie poniżej progu 17% znalazły się osoby, który chodziły na Warmińską 1 w pojedynkę (16,98%). W porównaniu z roku poprzednim znacząco spadła ilość osób przychodzących na mecz z dziećmi (9,43%) a także ze swoimi dziećmi (9,43%). Wartości jednocyfrowe dotyczą jedynie fanów, którzy wspierali ?Skorpiony? w towarzystwie dzieci znajomych i rodziny (5,66%) oraz współpracowników lub partnerów biznesowych (1,89%).

Jak dojadę?
Następne pytanie dotyczyło środka transportu, jakim fani docierali na stadion na Golęcinie. Zdecydowana większość z nich (52,83%) stwierdziła, że     trafia na Warmińską 1 przy pomocy samochodu. Drugą najpopularniejszą opcją okazała się jazda komunikacją miejską, którą wskazało 38,321% respondentów, a trzecią spacer lub przejażdżka rowerem (16,98%). Znacznie rzadziej wymieniane były takie możliwości transportu jak: podwożenie samochodem przez znajomych (8,02%), dojazd pociągiem do Poznania (2,36%), jak również dojazd do Poznania autobusem PKS i jazda minibusem lub vanem ze znajomymi (oba po 0,47%). Nikt natomiast nie zaznaczył jazdy autokarem jako grupa zorganizowana. 

Gdzie zaparkuję?
W przypadku, gdy fani PSŻ wybierali się na stadion samochodem, to w przeważającej większości parkowali go na ulicy nieopodal stadionu ? tak czyniło 55,56% ankietowanych. Osoby, które pozostawiają swoje auto na parkingu klubowym to 30%. 14,44% uczestników badania wymieniło inne miejsca postoju dla swojego środka lokomocji. Były to: parking przy ulicy Wojska Polskiego, jednostka wojskowa, trawa. Żadna z osób nie wskazała jako miejsce zostawiania samochodu dom znajomego/rodziny.

Czas wolny przed meczem
Najczęstszą czynnością wykonywaną przez fanów ?Skorpionów? przed meczem ich ulubionej drużyny jest po prostu pójście prosto na stadion ? czyni tak 75% z nich.  Pozostali są w zdecydowanej mniejszości i chodzą do baru lub restauracji mieszczących się przy stadionie (9,43%) albo jedzą posiłek bezpośrednio na stadionie (8,49%). Osoby, które jedzą posiłek poza terenem stadionu to 6,60% osób. W dalszej kolejności znalazły się wyjścia do znajomych/rodziny oraz do pubu (oba po 4,25%)

Na spokojnie czy na pierwszy bieg?
Kibice PSŻ pojawiają się na Golęcinie w różnych odstępach czasowych. Około jednej piątej (20,75%) zjawia się na Warmińskiej około 30 minut przed prezentacją i jest to najczęściej udzielana odpowiedź wśród uczestników badania. Niewiele mniej, bo 18,87% jest na stadionie 10 minut przed prezentacją. Trzecie miejsce przypadło osobom, które przychodzą na stadion 20 minut przed prezentacją (18,40%). Niemal podobną grupę stanowią osoby pojawiające się godzinę przed prezentacją (12,74%) jak i osoby zjawiające się tuż przed prezentacją (12,26%). Na ostatnich miejscach znajdują się osoby będące na stadionie wcześniej niż 2 godziny przed prezentacją (6,60%) oraz osoby pojawiające się około 2 godziny przed prezentacją (1,89%). 

Bezpieczeństwo na Golęcinie
Podczas meczów odbywających się na Golęcinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Najczęściej spotykanym według badanych był wulgarny język, którym posługiwali się widzowie na trybunach ? z taką sytuacją spotkało się 31,89% ankietowanych. Pozostałe problemy były doprawdy marginalne ? świadkiem bójki było 3,90% uczestników, postępowanie uznawane za dyskryminację płciową zauważyło 1,74% kibiców, rasistowskie zachowania oraz wrzucanie rac na tor odnotowało po 1,30%, a dyskryminację orientacji seksualnych 0,43%. Zdecydowana większość uczestników badania (66,38%) nie odnotowała żadnego z wyżej wspomnianych zachowań. Oznacza to, że mecze odbywające się w Poznaniu są miejscem bezpiecznym, dzięki czemu można bez większych obaw pójść tam z najmłodszymi. Negatywne zdarzenia w tym miejscu należą do rzadkości, nie należy jednak o nich zapominać tylko podejmować prace na rzecz całkowitego ich usunięcia.

Ile pieniędzy średnio wydajesz podczas meczu?
Kibice zasiadający na trybunach golęcińskiego obiektu wydają się wpisywać w stereotyp oszczędnego Poznaniaka i niezbyt chętnie wydają na stadionie swoje pieniądze. Na przekąski oferowane podczas meczów największa grupa ankietowanych wydaje max. 10zł ? jest to 73,75%. Fani decydujący się na wydatek rzędu 11-20zł są już znacznie mniej liczni i stanowią 16,27%. Powyżej 20zł wydaje 4,34% i jest to najmniejszy zbiór odpowiedzi. Nieco więcej jest osób, które wydają powyżej 30zł ? 5,64% badanych zostawia taką kwotę na Golęcinie. Dość podobnie wygląda struktura wydatków na inne posiłki. W przedziale 0-10zł mieści się aż 60,52% odpowiedzi. W porównaniu do poprzedniej tabeli, trochę lepiej wygląda liczba kibiców wydająca 11-20zł ? jest to 23,21%. Nieco ponad co dziesiąty fan żużla (11,50%) rozstaje się z kwotą pomiędzy 21 a 30zł. Do najbardziej rozrzutnej grupy, która wydaje powyżej 30zł, należy 4,77%.
   

Kibice oszczędność zachowują także pod względem wydatków na napoje. Ponownie najliczniejsza jest grupa wydająca nie więcej niż 10zł ? stanowi ona 71,15% wszystkich odpowiedzi. Co czwarty badany (25,38%) jest w stanie wydać na napoje 11-20zł. Kwoty w przedziale 21-30zł na zakup przeznacza tylko 2,39%. Jeszcze mniej jest osób, które po meczu stają się uboższe o ponad 30zł ? to zaledwie 1,08% wszystkich badanych.
   
Piramida wydatków na napoje alkoholowe przedstawia się podobnie. 71,58% badanych na alkohol nie przeznacza nic lub maksymalnie 10zł. W grupie wydającej 11-20zł znajduje się 20,39% kibiców.  Do grona osób przeznaczających w granicach 21-30 zł należy 5,64%. Powyżej tej kwoty znajduje się natomiast 2,39% fanów odwiedzających stadion na Golęcinie. 
   
Kibice w Poznaniu nie są także chętni do wydatków na gadżety. Znów najliczniej reprezentowana w badaniu jest grupa wydająca do 10zł ? należy do nie 61,82%. Co piąty badany (20,61%) jest w stanie wydać kwotę w przedziale 11-20zł. O połowę mniej liczne grono (10,63% przeznacza na ten cel 21-30zł. Tradycyjnie najmniej badanych wydaje powyżej 30zł ? to 6,94% fanów.
   
Poznańscy kibice nie chcą wydawać pieniędzy na inne atrakcje. Poniżej 10zł na dodatkowe wydatki przeznacza aż 94,58%. Pozostałe grupy reprezentowane są w badaniu symbolicznie ? 11-20zł wydaje 3,04%, 21-30zl przeznacza 1,52%, a do grona najbardziej rozrzutnych (powyżej 30zł) należy zaledwie 0,87%.

Co może przyciągnąć na żużel?
W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, które z wymienionych przez nas czynników mogłyby zachęcić fanów PSŻ Poznań do wcześniejszego przychodzenia na stadion przed meczem. Największy procent respondentów wskazało na odpowiedź „żadne z powyższych” (28,77%). Druga najczęstsza odpowiedź dotyczyła napoi i jedzenia (26,42%). Trzecią lokatę zajęła większa ilość rozrywek na stadionie (23,11%). Poza podium znalazła się odpowiedź dotycząca większego wyboru jedzenia i napojów (21,23%). Na kolejnych miejscach w odpowiedziach kibiców znalazły się: więcej rozrywek dla dzieci (14,62%) oraz większa ilość barów/punktów gastronomicznych (14,15%). Co ciekawe mniej ważna dla badanych jest sama jakość dostępnych produktów spożywczych (13,68%), a także ogólna jakość barów/punktów gastronomicznych (10,38%). 8,02% z ogółu samodzielnie wpisało inne powody, które mogłyby mieć na to wpływ. Były to takie kwestie jak: lepsze piwo, bardziej żywo głos spikera, mniejsze kolejki do punktów gastronomicznych, większa ilość programów dostępnych do kupienia, skład gwarantujący walkę o awans, tor sprzyjający wyprzedzaniu, większy parking i łatwość wyjechania po meczu, animacje dla dzieci czy możliwość porozmawiania z zawodnikami.

Ocena organizacji spotkań żużlowych
Następnie poprosiliśmy naszych respondentów o opinię na temat wskazanych elementów, z którymi spotkali się podczas meczów PSŻ Poznań w tym sezonie. Mieli tego dokonać przy pomocy skali od 1 do 5, gdzie 1 to ?bardzo zły(a/e), a 5 to bardzo dobry (a/e). Najlepiej oceniony aspekt to atmosfera (4,43). Niemal podobnie wysoko został oceniony program meczowy (4,37). Podium uzupełnia odpowiedź dotycząca ogólnego wrażenia meczowego (4,19) i są to jedyne elementy, których ocena przekroczyła średnią 4,00. Nieco gorzej odbierane przez fanów są: czystość (3,91), toalety (3,65) oraz miejsca dla niepełnosprawnych (3,57). Z kolei jeszcze bliżej poziomu przeciętnego znalazły się jakość i wybór jedzenia oraz napojów (3,42), jak również dostęp do jedzenia i napojów (3,40). Te wyniki są niewątpliwie odzwierciedleniem uwag kibiców ?Skorpionów?, które pojawiły się w poprzednim pytaniu. To samo dotyczy najgorzej ocenionego punktu, czyli cen jedzenia i napojów (3,09). Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy czynnik poprawił swoją ocenę w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 

Strona internetowa PSŻ Poznań jako źródło informacji
41,47% osób raz w miesiącu lub rzadziej decyduje się zajrzeć na stronę internetową PSŻ Poznań. Osoby, które czynią to raz w tygodniu to 25,81%. Trzecie miejsce zajęła odpowiedź, która wskazuje od 2 do 3 zajrzeć w tygodniu (12,90%). W ogóle na stronę nie zagląda 8,76%. Z kolei przynajmniej raz dziennie lub więcej niż raz zagląda odpowiednio 7,83% oraz 3,23%. 

Profil PSŻ Poznań na FB jako źródło informacji
Bardzo wyrównane są wyniki następnego pytania, w których chcieliśmy się dowiedzieć, jak często respondenci odwiedzają profil PSŻ Poznań na portalu Facebook w celu pozyskania informacji. Najwięcej osób robi to raz dziennie (24,42%). Drugą lokatę zajmują osoby wchodzące od 2 do 3 razy w tygodniu (22,58%). Nieco mniej niż 20% odnotowało odpowiedź ?raz w tygodniu? (19,82%) a niemal 18% odpowiedź dotycząca min dwukrotnego wejścia na stronę w ciągu dnia (17,97%). Raz w miesiącu lub rzadziej na profil PSŻ Poznań zagląda (14,29%). Nigdy na stronę nie wchodzi niecały 1% (0,92%). 

Portale internetowe jako źródło informacji o PSŻ Poznań
Zdecydowana większość udzielających odpowiedzi (87,56%), by pozyskać informacje na temat PSŻ Poznań, odwiedza fanpage klubu na Facebook ?u. 22,58% ankietowanych zagląda na stronę klubową pszpoznan.com.pl, a nieco mniej niż 18% (17,97%) wskazała inne strony jak: sportowefakty.pl, pokredzie.pl, espeedwa.pl, epoznan.pl. Pomimo niewysokich wartości, widać w porównaniu z rokiem poprzednim, rozwój mediów społecznościowych takich jak: Instagram PSŻ Poznań (13,82%), Twitter PSŻ Poznań (6,91%) oraz klubowy kanał na YouTube (5,99%).  

Poszukiwane informacje, usługi związane z PSŻ Poznań
Ankietowanych najbardziej interesują newsy i bieżące informacje dotyczące klubu PSŻ Poznań (82,95%). Prawie w połowie mniejszym zainteresowaniem cieszy się sprawdzanie tabeli ligowej i statystyk meczowych (46,54%). Nieco ponad 40% odnotowały następujące odpowiedzi: skróty meczowe wideo (38,25%) oraz informacje o biletach/zakupach o biletach (37,79%). Z kolei poniżej 30% odnotowały odpowiedzi takie jak: zakup produktów klubowych (28,57%), sprawozdania/artykuły prasowe z meczów (27,65%) oraz relacje tekstowe z meczu w formie live bieg po biegu (27,19%). Dużo mniejszą popularnością cieszą się materiały archiwalne (12,44%). 

Ocena kadry zespołu i trenera
Badani zostali poproszeni o ocenę kadry zespołu oraz trenera w skali od 1 do 5. Wśród zawodników najlepsze noty zebrali David Bellego, Frederik Jakobsen i Marcel Kajzer. Natomiast trener otrzymał średnią ocenę 3,83. Wyłączają Marcela Kajzera oraz zawodników, którzy nie jeździli w PSŻ Poznań w roku 2017 wszyscy uzyskali gorsze oceny. Łącznie z trenerem.

Zainteresowanie udziałem w aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań
Zadaliśmy również otwarte pytania, w którym chcieliśmy się dowiedzieć, w jakich ? również pozasportowych ? aktywnościach organizowanych przez PSŻ Poznań ankietowani chcieliby uczestniczyć. Duża grupa osób odpowiadających na pytanie, miała trudność w wskazaniu konkretnego pomysłu. W wskazanych odpowiedziach odnieśli się do potrzeby częstszych kontaktów z drużyną. Można wnioskować, że dużym zainteresowaniem cieszyłyby się prezentacje drużyny oraz spotkania z zawodnikami i trenerami drużyny. W odpowiedziach często pojawiają się także pomysły dotyczące organizowania aktywności dla rodzin, spotkania z dziećmi (np.: żużlowy dzień dziecka) czy podejmowania akcji charytatywnych. Byłyby to działania przyczyniające się do rozwoju wizerunku oraz pozyskiwania nowych kibiców. 

 
Poziom zainteresowania aktywnością klubu w społeczności lokalnej
Blisko połowa respondentów (45,62%) jest zainteresowana aktywnością klubu PSŻ Poznań w społeczności lokalnej. Drudzy w kolejności są ludzie niespecjalnie tym zainteresowane, których jest 22,58%, a na trzecim miejscu w tym zestawieniu są osoby bardzo zainteresowane (19,82%). Z kolei 7,37% nie ma zdania w tym temacie, a 4,61% zdecydowanie nie interesuje aktywność ?Skorpionów? w społeczności lokalnej. 

Wiek
Najliczniejszą grupę wiekową w naszym badaniu stanowią osoby w wieku 35-44, gdyż jest ich 29,12%. Trochę mniej, bo 24,14% to ludzie będący w przedziale wiekowym 25-34, a podium uzupełniają ankietowani mający od 18 do 24 lat (22,99%). Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby w wieku 75 i więcej (0,38%) oraz 65-74 (1,53%). Niewiele jest też ludzi w przedziale 55-64 (6,51%) oraz tych, którzy mają 18 lub mniej lat (4,98%).

Płeć
W ankiecie wzięło udział zdecydowanie więcej mężczyzn (85,82%) niż kobiet (14,18%). 

Status zawodowy
41% respondentów to osoby będące pracownikami średniego szczebla, a 22,99% stanowi kadra zarządzająca oraz prywatni przedsiębiorcy. Jedna piąta badanych (20.69%) to uczniowie i studenci. Tuż za podium tej klasyfikacji znaleźli się pracownicy niższego szczebla (12,26%), a grupami znacznie odstającymi od reszty są emeryci/renciści (2,30%) oraz bezrobotnie (0,77%).

Miesięczne dochody netto
Ponad połowa uczestników badania (52,11%) zarabia od 2000 do 3999 złotych netto miesięcznie, a więcej niż jedna czwarta (26,05%) poniżej 2000 złotych. Z kolei wynagrodzenie od 4000 do 7999 złotych netto miesięcznie pobiera 16,86% ogółu. Najmniej liczną grupę (4,98%) tworzą osoby których miesięczna pensja netto wynosi 8000 złotych lub więcej. 

 

Odliczanie do najbliższego pojedynku

Power Duck Iveston PSŻ Poznań vs Stainer Unia Kolejarz Rawicz

26 maja 2019
Stadion POSiR Golęcin w Poznaniu
2. LIGA ŻUŻLOWA

Tabela 2 Ligi Żużlowej

PozycjaDrużynaPunkty
16
26
35
44
52
61
70

Aktualności

David Bellego z awansem do SEC 2019!
25 maja 2019
Prognoza pogody na 26 maja 2019
25 maja 2019
Ważne informacje organizacyjne przed niedzielnym meczem
25 maja 2019
Awizowane składy na derby Wielkopolski
23 maja 2019
„4 na 5” Joergensena
22 maja 2019
David Bellego „odżył” w Szwecji!
21 maja 2019
DMPJ: Skorpiony poza podium
21 maja 2019
Remis Nowaka w Allsvenskan
20 maja 2019